Kubusiowi przyjaciele natury

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców.

Szlachetna paczka

Co roku w okresie przedświątecznym nasze przedszkola organizują pomoc dla rodzin ubogich, dotkniętym chorobą, potrzebującym wsparcia w ramach akcji społecznej “Szlachetna Paczka”. Jest to okazja do zjednoczenia sił zarówno rodzin naszych przedszkolaków jak i działań kadry w szczytnym celu.

Dzieci wspólnie z pracownikami przedszkola gromadzą dary, następnie pakują i własnoręcznie ozdabiają prezenty. Przez zdobyte doświadczenia maluchy uczą się empatii, wyrozumiałości i dobrych praktyk, które rzutują na dorosłe nawyki.

Góra grosza

Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w naszych przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet pod hasłem  “Góra Grosza”. Celem, na który zbierane są monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Nasze przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: “Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.